Giới thiệu

Những thành tích nổi bật của Trường:

  • Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II đã có những đóng góp lớn vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Phát thanh - Truyền hình cả nước nói chung và Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng.
  • Trong suốt quá trình đào tạo, nhà Trường đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu, giấy khen, bằng khen của các cấp trao tặng:
  • Huân chương Lao động hạng 1 (năm 2014)
  • Huân chương Lao động hạng 2 (năm 2009)
  • Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2004)
  • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 1998)
  • Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài TNVN (năm 2005, 2009, 2010)
  • Cờ thi đua của Đài TNVN (năm 2006, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014)